Betatesta Wireguard med Integrity VPN!

 Äntligen är Wireguard här, framtidens VPN-protokoll.

 Wireguard ska vara enklare, snabbare och säkrare.

 Nu kan du prova Wireguard gratis och på egen risk!

Skapa ett konto för betatestning

Vill du prova Wireguard? Klicka på knappen för att generera ett gratiskonto:

Observera att vårt utvecklande av Wireguard-tjänsten är i kraftigt betaläge och att allt användande därför sker på egen risk! Läs mer i vår FAQ. Installation för Linux/Ubuntu

Kör dessa instruktioner från din terminal:

sudo add-apt-repository ppa:wireguard/wireguard

sudo apt-get update

sudo apt-get install wireguard curl jq

curl -LO https://wg.beta.5july.net/static/dl/integrity-wg.sh && chmod +x ./integrity-wg.sh && ./integrity-wg.sh

sudo wg-quick up integrity-seML

Du ska nu vara uppkopplad med Wireguard. För att koppla ner, kör:

sudo wg-quick down integrity-seML

 Installation för macOS

1. Installera pakethanteraren Homebrew.

2. Kör sedan dessa instruktioner från din terminal:

brew install wireguard-tools jq

curl -LO https://wg.beta.5july.net/static/dl/integrity-wg.sh && chmod +x ./integrity-wg.sh && ./integrity-wg.sh

wg-quick up integrity-seML

Du ska nu vara uppkopplad med Wireguard. För att koppla ner, kör:

wg-quick down integrity-seML